Design som åldras

Design som åldras med grace, som blir vackrare när de används och signalerar ord som medvetenhet, kvalitet, ansvar och hållbarhet på många nivåer. Med Morfar och Byske i inredningen kommuniceras det ordlöst en hel del om ett företags kultur och värderingar.